بره موم تازه برداشت شده را ابتدا تصفیه کنید و به مدت ۲ ماه بعد از هر وعده غذایی ۲ قاشق مربا خوری میل کنید