متاسفانه ژل رویال خارجی هم در بازار موجوده و خاصیت چندانی نداره .رنگ تیره ورقیق بودن بیش از حد نشانه ژل رویال خارجی است برخی عرضه کنندگان ژل رویال را با شاخون میفروشند که مطمعن تر است . از مراکز معتبر خریداری شود بهتر است