به صورت خالص هر روز ناشتا به اندازه یک نخود فرنگی یا ۱ گرم زیر زبان گذاشته شود و یا مخلوط در عسل به نسبت  ۲۰ به ۱ یعنی ۲۰۰ گرم عسل را با ۱۰ گرم ژل رویال مخلوط کنید و یک الی دو قاشق مربا خوری در روز میل کنید ناشتا بهتر است ۱۰ گرم ژل رویال برای ۱۰ روز می باشد