ژل رویال چند ساعت در هوای آزاد . ۲ ماه درون یخچال.  ۲ سال در دمای زیر صفر . و۱۸ ماه مخلوط در عسل کاملا سالم میماند به شرطی که دور از نور خورشید نگهداری شود وبه صورت خالص معمولا در مسافرت ها درون یخ داخل کرمن میشود حمل کرد