عسل آویشن چیست؟ عسل آویشن  به عسلی گفته می شود که زنبور عسل غالبا از گیاه آویشن تغذیه کرده باشد و در کندو شهد این گیاه را تبدیل به عسل کند.

ادامه مطلب