عسل کنار چیست؟  درخت بومی مناطق جنوب ایران می باشد  خوزستان . کرمان . هرمزگان . فارس . سیستان و بلوچستان . بو شهر .  می روید برگ های کوبیده درخت کنار را سدر می گویند.

ادامه مطلب